INFORMUJEMY

Dr Jadwiga Paździora będzie NIEOBECNA w dniach:

22.03.2019

29.03.219

Wyjątkowo w poniedziałek 25.03.2019

dr Jadwiga Paździora będzie przyjmować tylko w PORADNI DIABETOLOGICZNEJ,

natomiast dnia 28.03.2019 w

PORADNI LEKARZA RODZINNEGO.