Dr Jadwiga Paździora

Od lutego 2020 roku Dr Jadwiga Paździora  nie będzie przyjmowała  pacjentów w piątki.