Poradnia Medycyny Pracy

REJESTRUJEMY TYLKO OSOBY, KTÓRYCH PRACODAWCY PODPISALI Z NASZĄ PLACÓWKĄ UMOWĘ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI BADAŃ MEDYCYNY PRACY, ORAZ OSOBY POTRZEBUJĄCE KONSULTACJI Z LEKARZEM MEDYCYNY PRACY CELEM UZYSKANIA:

 • Orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wyrobienia bądź przedłużenia prawa jazdy
 • Zaświadczenia lekarskiego wydawanego dla uczniów i studentów
 • Zaświadczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (wydawanych na prośbę pracownika)

Rejestracja OSOBISTA:

 • poniedziałek   8.00  – 18.00
 • wtorek               8.00  – 18.00
 • środa                  8.00  – 18.00
 • czwartek          8.00  – 18.00
 • piątek                 8.00  – 18.00

Godziny przyjmowania lekarzy:

 • poniedziałek od 15.00 – 17.00 lek. Danuta Maroszek
 • wtorek             od 14.00 – 15.00  lek. Danuta Cybuch
 • środa                od 7.00 – 8.00  oraz 9.00 – 10.00 lek. Danuta Cybuch
 • czwartek        od 14.30 lek. Włodzimierz Sufryd