Zmiany organizacyjne

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

Kiedy bezpośrednia wizyta

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 • Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 • Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat (do 2rż tylko osobiście) poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania kontrolnego
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

 

Kiedy teleporada

Korzystasz z teleporady, gdy:

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • e-zlecenie na wyroby medyczne: czyli SMS (z przychodni) lub z IKP
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie: czyli SMS (z przychodni) lub z IKP
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę: czyli SMS (z przychodni) lub z IKP
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Sposób ustalenia terminu teleporady:

 • teleporada jest realizowana niepóźniej niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem telefonu, internetu lub osobistego albo w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu dzielenia teleporady:

 • lekarz podejmie się co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Jeżeli nie uda się połączyć z pacjentem wizyta zostaje anulowana.

 

Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta jest ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.