O Nas

NZOZ Centrum Medyczne Diamed powstało 6 grudnia 1999 roku jako pierwszy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Czechowicach Dziedzicach. Od początku swoją działalność prowadził w ramach umów ze Śląską Regionalną Kasą Chorych, a następnie z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej, diabetologii, ginekologii i położnictwa , rehabilitacji, oraz diagnostyki . W latach następnych powstały : poradnia neurologiczna, okulistyczna, kardiologiczna, medycyny pracy

Obecny zakres ambulatoryjnych świadczeń medycznych:

Podstawowa Opieka Zdrowotna w postaci lekarskiej, pielęgniarskiej i położniczej medycyny rodzinnej

Poradnie specjalistyczne w ramach kontraktu z NFZ:

Poradnia diabetologiczna, ginekologii i położnictwa, neurologiczna, rehabilitacji leczniczej, pracownia USG, badania EKG,  wykonywanie szczepień ochronnych, pobieranie materiału do badań diagnostycznych.

Poradnie niezwiązane z NFZ:

Poradnia okulistyczna, kardiologiczna, medycyny pracy