Uwaga!

Informujemy, że w dniu 29.03.2023 rejestracja osobista

w NZOZ Centrum Medyczne „Diamed”

będzie niemożliwa w godzinach 8-14

z powodu braku prądu.

Prosimy o kontakt telefoniczny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Cennik

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,39 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł 11,31 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,26 zł

Zmiany organizacyjne

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

Kiedy bezpośrednia wizyta

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 • Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 • Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat (do 2rż tylko osobiście) poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania kontrolnego
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

 

Kiedy teleporada

Korzystasz z teleporady, gdy:

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • e-zlecenie na wyroby medyczne: czyli SMS (z przychodni) lub z IKP
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie: czyli SMS (z przychodni) lub z IKP
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę: czyli SMS (z przychodni) lub z IKP
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Sposób ustalenia terminu teleporady:

 • teleporada jest realizowana niepóźniej niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem telefonu, internetu lub osobistego albo w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu dzielenia teleporady:

 • lekarz podejmie się co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Jeżeli nie uda się połączyć z pacjentem wizyta zostaje anulowana.

 

Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta jest ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.